Tail Financial Consulting AB (”Tail”) är ett konsultbolag specialiserat på finansiell riskhantering och elektronisk handel inom värdepappersbolag, banker, fonder och clearingaktörer. Tail har erfarenhet av Risk Management inom aktie-, ränte-, valuta-, el-, gas samt pulphandel. Kärnkompetensen ligger framförallt inom derivatmarknaden (modellering/värdering) och motpartshantering/clearing. Firman har en bredare kompetens inom marknadsrisker, kreditrisker, operativa risker samt s.k. pelare II-risker.

 

Det idag högst aktuella ämnet CCP (Central Counter Party) är ytterligare ett område där Tail erbjuder tjänster. Erfarenhet finns inom marginalsäkerhetsberäkningar/hantering, finansieringsmodeller, medlemskap, prisstrukturer och offertutvärdering. Tail vänder sig till alla typer av clearingaktörer dvs. General Clearing Members, Direct Clearing Members och Non Clearing Members för assistans i clearing frågor.

We live by the Golden Rule. Those who have the gold make the rules Buzzie Bavasi