Tail Financial Consulting

 

Tail Financial Consulting AB (info) bildades 1 Mars 2009. Företagets medarbetare erbjuder bred kompetens inom Risk Management och har erfarenhet från seniora Risk Managementpositioner på bank, kapitalförvaltning, clearinghus samt hos mäklare.

We at Chrysler borrow money the old-fashioned way. We pay it back. Lee Iacocca