Bengt Jansson har lång erfarenhet från Risk Management inom NASDAQ OMX Derivatives där han huvudsakligen hanterat riskmodeller, kapitalmodeller samt värdering av olika derivat. Bengt har också arbetat som Chef för Risk Management på Folksam Kapitalförvaltning. Under de senaste åren har han drivit enskild konsultfirma inom kvantitativ Risk Management.

We live by the Golden Rule. Those who have the gold make the rules Buzzie Bavasi