Kunder

 

 

Kunder till Tail Financial Consulting AB är banker, kapitalförvaltare, Clearinghus IT-bolag samt riksbanker. Tail har t.ex. arbetet för:

 

Swedbank
Tail har här utfört uppdrag inom diverse rådgivning.

 

Finansinspektionen
Tail har här utfört rådgivnings- och utbildningsuppdrag.

 

Burgundy AB
Tail har utfört en riskanalys av det clearinghus (European multilateral clearing facility, EMCF) som kommer att agera CCP på denna marknad.

 

NASDAQ OMX Derivatives Markets
Här har Tail fungerat som rådgivare åt Risk Management i diverse utvecklingsprojekt.

 

Cinnober Financial Technology AB
Tail har här bland annat genomfört utbildning i riskhantering och clearing.

 

NASDAQ OMX Technology
Tail har varit kravställare avseende riskfrågor i ett antal försäljningsprojekt i Asien och USA. Instrumenten har varit aktiederivat, elektricitet, ränteswapar samt gas.

 

Ålandsbanken Sverige AB
Här har Tail fungerat som projektledare för design, byggande samt implementering av en IT-struktur för att hantera rapportering inom banken.

 

NeoNet Securities AB
Här har Tail utvecklat kvantitativa modeller för beräkning av ICAAP (IKU).

 

Norges Bank
Här har Tail fungerat som stöd för en mer junior riskansvarig samt extra resurs i riskrelaterade projekt.

 

Carnegie Investment Bank AB
Under en övergång från traditionell kapitalförvaltning till en mer beta- alfaorienterad förvaltningsform har Tail varit behjälplig med kunskaper inom riskhantering, projektledning samt clearing och aktielån.

Bulls make money. Bears make money. Pigs get slaughtered Chiodosa