Risk Management for hire: Här fungerar Tail som stöd för kunderna i två olika modeller.

 

Stöd av befintligt Risk Management där Tail hjälper till med olika aspekter av marknadsrisker, kreditrisker, operativa risker samt s.k. pelare II risker. Här kan uppdraget vara att sätta upp och stödja ett nytt Risk management, vara bollplank och kunskapskälla under en period efter starten samt att sedan hjälpa till med produktutveckling, omvärldsbevakning etc. Notera dock att detta sker i en stödjande funktion där det formella ansvaret för riskhantering fortfarande ligger på beställaren.

 

Outsourcing av Risk Managementfunktionen. Här kliver Tail in i ett juridiskt förhållande med kunden och tar ansvar för att Risk Management sköts i enlighet med regler och god sed. Notera att även i detta fall bygger samarbetet på att kunden och Tail tillsammans hittar den lösning som passar båda parter bäst. I många fall kan det vara så att outsourcing gäller vissa delar av verksamheten medan kunden själv tar ansvar för de delarna som ligger närmast kärnverksamheten.

The safe way to double your money is to fold it over once and put it in your pocket Frank Hubbard