Finansiell Konsultverksamhet: Detta är precis vad det låter som! Med lång erfarenhet av den finansiella marknaden kan Tail hjälpa till inom följande områden:

 

Risk Management inom aktie-, ränte-, valuta-, el-, gas samt pulphandel. Erfarenhet finns från seniora Risk Managementpositioner på bank, kapitalförvaltning, brokers samt clearinghus. Kärnkompetensen ligger framförallt inom derivatmarknaden (modellering/värdering) och motpartshantering/clearing. Firman har en bredare kompetens inom marknadsrisker, kreditrisker, operativa risker samt s.k. pelare II risker.

 

CCP (Central Counter Party) är i dagsläget ett mycket aktuellt område då den nordiska aktiemarknaden kommer att förändras till att bli en marknad med central motpart. Erfarenhet finns inom marginalsäkerhetsberäkningar/hantering, finansieringsmodeller, medlemskap, prisstrukturer och offertutvärdering. Tail vänder sig till alla typer av clearingaktörer dvs. General Clearing Members, Direct Clearing Members och Non Clearing Members för assistans i clearingfrågor.

 

Tail har vana från designstudier av IT-system både som beställare av system men även som stöd för systemförsäljning. Det finns även kompetens rörande Direct Market Access, Smart Order Routing och algoritmhandel inom Tail.

Price is what you pay. Value is what you get Warren Buffet